En människa föds

En människa dör 


Glädje och sorg

Det är livets gång

Vila i frid Morbror John