http://www.dn.se/ledare/kolumner/maja-hagerman-en-historia-om-oss-alla/